มูลค่าเงินตามเวลา ภาคปฏิบัติ Time Value of Money

3 ดอกเบี้ยอย่างง่าย กับ ดอกเบี้ยทบต้น (คลิ๊กเพื่อดูตัวอย่าง)