0(0)

มูลค่าเงินตามเวลา ภาคปฏิบัติ Time Value of Money

Topics for this course

12 Lessons02h 10m

มูลค่าเงินตามเวลา ภาคปฏิบัติ Time Value of Money

4 การคำนวณทบต้นแบบเงินต้นก้อนเดียว (มีไฟล์ดาวน์โหลด)00:20:16
5 Rule of 7200:03:50
6 การคำนวณทบต้นแบบเงินงวด Annuity00:10:41
7 เงินงวดที่มีอายุไม่สิ้นสุด Perpetuity00:04:19
8 การคำนวณทบต้นแบบกระแสเงินสดไม่สม่ำเสมอ00:14:16
9 ดอกเบี้ยที่แท้จริง Effective Annual Rate00:13:28
10 การทบต้นดอกเบี้ยมากกว่า 1 ครั้งใน 1 ปี00:25:28
11 Amortization การผ่อนเงินกู้แบบลดต้นลดดอก00:11:57
12 จงเลือกการลงทุนที่ดีที่สุด00:10:42
190 ฿