หนังสือเสียง

สื่อการเรียนรู้แบบหนังสือเสียง สรุปเนื้อหาสำคัญเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของเยาวชนไทย ให้เติบโตอย่างเต็มศักยภาพ ไม่ต้องใช้เวลานานๆ
ในการอ่านหนังสือเล่มหนาๆ แค่เปิดฟัง ก็สามารถรับความรู้ได้เลย