มูลค่าเงินตามเวลา ภาคปฏิบัติ Time Value of Money

2 เส้นเวลาของกระแสเงินสดและตัวแปรสำคัญ (คลิ๊กเพื่อดูตัวอย่าง)