เป็นคนใหม่ มั่นใจกว่าเดิม

1 บทนำ (คลิ๊กเพื่อฟังตัวอย่าง)