5.00(1)

เป็นคนใหม่ มั่นใจกว่าเดิม

Description

ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ เริ่มต้นที่ความมั่นใจในตัวเราเอง

คนเราทุกคนเกิดมาเต็มไปด้วยความมั่นใจในตนเอง ตอนเป็นเด็กเล็กๆ เราไม่อายใคร เราไม่กลัวใคร
แต่พอโตขึ้น เราก็เรียนรู้ที่จะคอยระวัง กังวลกับความคิดเห็นของคนอื่น กลัวว่าคนอื่นจะเยาะเย้ยหรือไม่ยอมรับ
สุดท้าย ความมั่นใจในตนเองของเราก็ค่อยๆ หดหายไป

……………..แต่ว่า…………… เราจะไม่ไปไหนเลยนะครับ ถ้าเราไม่มีความมั่นใจในตัวเอง
ในหนังสือเสียงชุดนี้ ผมจะอธิบายตั้งแต่สาเหตุรวมถึงความเชื่อผิดๆ ที่สอนกันมาเกี่ยวกับความมั่นใจในตนเอง
ขั้นตอนและเทคนิคต่างๆ ที่ทุกคนสามารถใช้เพิ่มความมั่นใจได้
รวมถึงข้อควรระวัง ไม่ให้เรากลายเป็นคน “มั่นใจในตนเองเกินไป” หรือ Overconfidence
และเทคนิค ความรู้ดีๆ อีกมากมาย ที่จะเปลี่ยนผู้ฟังทุกคน

เป็นคนใหม่ มั่นใจกว่าเดิม

Topics for this course

24 Lessons02h 16m

เป็นคนใหม่ มั่นใจกว่าเดิม

4 โรคกลัวความเห็นคนอื่น00:04:49
5 เอาชนะอาการกลัวความผิดพลาด00:08:02
6 ความรู้สึกผิด00:03:25
7 ความมั่นใจคืออะไร00:05:09
8 ความแตกต่างระหว่าง Confidence กับ Overconfidence00:07:08
9 วงจรความสามารถและความมั่นใจ Competence and Confidence00:04:30
10 ขั้นที่ 1 หาจุดแข็ง00:09:49
11 ขั้นที่ 2 ทำเป้าหมายความมั่นใจ00:02:23
12 ขั้นที่ 3 ทำแผนพัฒนาทักษะอย่างง่ายๆ00:02:48
13 ขั้นที่ 4 บันทึกความสำเร็จ00:03:15
14 ขั้นที่ 5 เตือนตัวเองเสมอว่าเราเป็นคนเก่ง00:04:22
15 มองโลกในแง่บวก00:09:36
16 ธนาคารความจำ Memory Bank00:06:59
17 มุมมองต่อคนอื่น00:08:26
18 ทำสิ่งที่ถูกต้อง00:03:45
19 เทคนิค 5 ข้อสร้างความมั่นใจในตนเอง00:11:20
20 คำพูดสร้างความมั่นใจ00:06:35
21 มองให้เห็นเป็นจินตภาพก่อน Visualization00:03:33
22 การพูดในที่สาธารณะ Public Speaking00:09:28
23 ระวังคำพูดต่อผู้อื่น00:02:26
24 สรุป00:04:09

Student Feedback

5.0

Total 1 Ratings

5
1 rating
4
0 rating
3
0 rating
2
0 rating
1
0 rating

เยี่ยม

390 ฿