3. รายได้

4. รายจ่าย

5. ทรัพย์สิน

6. หนี้สิน

7. งบรายรับรายจ่ายและงบดุล

8. ความมั่งคั่งร่ำรวย

9. เงินออม

10. การลงทุน

11. พลังทวี

12. การซื้อบ้าน

13. การป้องกัน

14. การให้

15. การวิเคราะห์สุขภาพทางการเงิน

16. คำถาม

17. ไฟล์ Excel ตรวจสุขภาพทางการเงินอย่างง่าย

18. สรุป

2.2 ตัวอย่าง SMART Goal (คลิ๊กดูตัวอย่าง)