เป็นคนใหม่ มั่นใจกว่าเดิม

3 เชื่อว่าเราเป็นคนเก่ง (คลิ๊กเพื่อฟังตัวอย่าง)