เป็นคนใหม่ มั่นใจกว่าเดิม

2 ความเชื่อผิดๆ อย่าทำตัวเด่นจะเป็นภัย (คลิ๊กเพื่อฟังตัวอย่าง)